2012 > Mementos

White Study
White Study
Acrylic on canvas
4"x4"
2012